نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آیین نامه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی و ارکان آن
آئین نامه نحوه برگزاری و سازماندهی همایش های علمی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی ناپیوسته حرفه‌ای
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای
پرسش های طرح توجیهی ضرورت ایجاد رشته مهندسی فناوری ارشد
پرسش های طرح توجیهی ضرورت ایجاد رشته کارشناسی حرفه ای ارشد
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره مهندسی فناوری ارشد
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی حرفه ای ارشد
دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی مشخصات کلی،برنامه وسرفصل دروس تک درس
دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی مشخصات کلی،برنامه وسرفصل دروس تک پودمان
شیوه نامه تکمیل فرم برنامه درسی تک پودمان
فایل های ابزار کاربری و تنظیمات کاربری چارگون
آموزش تصویری تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری چارگون
نامه معاونت محترم آموزشی- تاریخ اجرای اجرای بخشنامه ۸۲۴۹ مورخ ۲۰تیر۹۵
دستورالعمل پرداخت حق التدریس اعضای هیات علمی و مدرسان
آیین‌نامه بکارگیری مدرسان در مراکز آموزش علمی کاربردی
بخشنامه معاونت محترم آموزشی با شماره ۸۲۴۹/۹۵/ت‌ه مورخ ۲۰تیر۹۵
کاربرگ شماره دو - متقاضیان خبرگی
فرم قرارداد حق التدریس