گواهینامه موقت

 

حسب بخشنامه شماره  13653/91/ت ه مورخ 13/06/1391 واحد استانی تهران ، امکان هیچگونه پاسخگویی به دانشجویان و دانش‌آموختگان در خصوص گواهی موقت ایشان در واحد استانی تهران وجود ندارد. صرفا مراکز در این خصوص پاسخگو و مسئول خواهند بود.

توجه : مدت زمان بررسی و تائید گواهینامه‌های موقت در واحد استانی تهران با توجه به حجم متناوب کار ارسالی از مراکز تحت نظارت حداقل 7 و حداکثر 14 روز کاری می‌باشد.

 

جهت مشاهده پرسش و پاسخ های متداول ( اینجـــــا ) را کلیک نمایید .