اطلاعیه ها - مدرسان

اطلاعیه شماره 1

با عنایت به مصوبه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاه مبنی بر لزوم انجام فرایند جذب برای کلیه مدرسان موجود، به اطلاع می‌رساند مصاحبه‌های علمی طرح سامان‌‌دهی مدرسان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تهران شرق از ابتدای تیرماه آغاز خواهد شد. از این‌‌رو ضمن تشکر از مدرسانی که در موعد مقرر نسبت به ثبت مدارک در سامانه جذب اقدام نموده‌‌اند، تقاضا می‌شود ضمن کسب آمادگی لازم نسبت به مجلد (در قالب ذیل) و ارائه نمودن اصل مدارک بارگذاری شده به همراه مستندات تکمیلی در زمان حضور برای مصاحبه اقدام نمایند.

 برای پیگیری فرایند جذب و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده به تناوب به سامانه جذب مراجعه تا در صورت لزوم انجام ویرایش از سوی مدرس، اصلاحات لازم را صورت دهید. در صورت عدم ویرایش، امتیاز آن بخش در نمره نهایی منظور نخواهد شد.

هم‌‌چنین برای کسب آخرین اخبار مربوطه می‌توان به پرتال واحد استانی به نشانی te.uast.ac.ir مراجعه نمود.

شایان ذکر است تغییر تاریخ اعلامی برای مصاحبه امکان‌‌پذیر نمی‌‌باشد و عدم حضور در زمان مقرر برای مصاحبه به منزله انصراف از تدریس برای مهرماه 98 خواهد بود.

زمان و مکان مصاحبه مدرسان از طریق پیامک اطلاع‌‌رسانی خواهد شد. در نظر است امکانی فراهم شود تا تاریخ مصاحبه در صفحه شخصی مدرس در سامانه جذب نیز رویت گردد.

با توجه به این‌‌که در این مرحله مدرسان گروه معارف و خبره نیازی به بارگذاری مدارک در این سامانه نداشته‌‌اند، نیازی به تشکیل پرونده و متعاقب آن حضور در مصاحبه‌‌ها ندارند. ذکر این نکته ضروری است که مدرسی خبره است که مجوز خبرگی را از هیات ممیزه دانشگاه اخذ کرده باشد و مدرس معارف مدرسی است که مجوز تدریس دروس گروه معارف اسلامی را از دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه دریافت کرده است.

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه‌‌ها نیز صرفا می‌‌بایست حکم کارگزینی هیات علمی دستگاه متبوع خود را در سامانه بارگذاری نمایند. از این‌‌رو ایشان به حضور در مصاحبه‌‌های علمی نیاز نخواهند داشت.

مدرسان محترم در صورتی که در هر مرحله از فرایند سامان‌‌دهی با مشکلی مواجه شوند می‌بایست به مرکز آموزش تخصیص داده شده در سامانه مراجعه نمایند. مقتضی است مراکز آموزش از ارجاع مدرسان به واحد استانی خودداری نموده و سوالات مطرح شده از طریق کارشناسان مراکز از واحد استانی استعلام شود.

 

 

قالب تشکیل پرونده فیزیکی:

مدرسان محترم می‌‌بایست اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه را به ترتیب ذیل در قالب یک مجلد (کلیربوک) آماده و روز مصاحبه ارائه نمایند.

تاکید می‌‌شود صرفا اصل مدارک برای روز مصاحبه و به ترتیب ذیل ارائه شود. در هر بخش نیز ترتیب مدارک مطابق مدارک بارگذاری شده در سامانه باشد.

 

1-1

کاربرگ شماره 1

1-2

معرفان علمی

1-3

حکم کارگزینی هیات علمی (مخصوص اعضای هیات علمی)

1-4

مدارک شناسایی

2-1

سوابق تحصیلی (اصل مدارک تحصیلی ارائه شود. در صورت ارائه دانشنامه، ارائه مدرکی که معدل اعلامی را تایید، نماید الزامی است)

3-1

سوابق تدریس دانشگاهی

3-2

سوابق تدریس غیردانشگاهی

3-3

تدوین برنامه های درسی و دستورالعمل ها و استانداردها (اصل محتوای تهیه شده نیز برای روز مصاحبه ارائه شود)

3-4

طراحی بسته های آموزشی (اصل بسته آموزشی نیز برای روز مصاحبه ارائه شود)

3-5

تسلط به زبان های رایج در مجامع علمی (اصل کارنامه ارائه شود)

4-1

چاپ مقالات در مجلات علمی (متن کامل مقالات برای روز مصاحبه ارائه شود)

4-2

ارائه یا چاپ مقالات در کنگره ها (متن کامل مقالات برای روز مصاحبه ارائه شود)

4-3

تالیف و ترجمه کتاب (صفحه شناسنامه کتاب در کلیربوک قرار داده شود. اصل کتاب نیز برای روز مصاحبه ارائه شود)

4-4

مجری یا همکاری در پروژه های پژوهشی (علاوه بر اصل گواهی انجام طرح، گزارش طرح نیز ارائه شود)

4-5

عضویت در هیات تحریریه یا داوری مقالات

4-6

افتخارات علمی

4-7

فعالیت های فناوری

5-1

سوابق شغلی (حکم‌‌ها و قراردادها به همراه سوابق بیمه‌‌ای که مهر کارگزاری بیمه را داشته باشد، ارائه نمایید)

5-2

مهارت های فنی

5-3

طرح کارآفرینی

5-4

ایجاد کسب و کار

5-5

راه اندازی فعالیت های آموزشی

5-6

گواهی علمی و شرکت در کارگاه های تخصصی

5-7

برگزاری کارگاه های آموزشی

6-1

سوابق تجربی و مهارتی مرتبط

6-2

آشنایی با نظام مهارتی علمی کاربردی

7-1

فعالیت های هنری