آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
قالب پوشه بندی مستندات متقاضیان فعال سازی کد مدرسیامور مدرسان
کاربرگ شماره ۱امور مدرسان
فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت در هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورامور مدرسان
آیین نامه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی و ارکان آنپژوهش و فناوری
آئین نامه نحوه برگزاری و سازماندهی همایش های علمیپژوهش و فناوری
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی ناپیوسته حرفه‌ایبرنامه ریزی درسی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوریبرنامه ریزی درسی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ایبرنامه ریزی درسی
پرسش های طرح توجیهی ضرورت ایجاد رشته مهندسی فناوری ارشدبرنامه ریزی درسی
پرسش های طرح توجیهی ضرورت ایجاد رشته کارشناسی حرفه ای ارشدبرنامه ریزی درسی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره مهندسی فناوری ارشدبرنامه ریزی درسی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی حرفه ای ارشدبرنامه ریزی درسی
دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی مشخصات کلی،برنامه وسرفصل دروس تک درسبرنامه ریزی درسی
دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی مشخصات کلی،برنامه وسرفصل دروس تک پودمانبرنامه ریزی درسی
شیوه نامه تکمیل فرم برنامه درسی تک پودمانبرنامه ریزی درسی
فایل های ابزار کاربری و تنظیمات کاربری چارگونآمار و فناوری اطلاعات
آموزش تصویری تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری چارگونآمار و فناوری اطلاعات
نامه معاونت محترم آموزشی- تاریخ اجرای اجرای بخشنامه ۸۲۴۹ مورخ ۲۰تیر۹۵امور مدرسان
دستورالعمل پرداخت حق التدریس اعضای هیات علمی و مدرسانامور مدرسان
آیین‌نامه بکارگیری مدرسان در مراکز آموزش علمی کاربردیامور مدرسان