نام و کد مراکز آموزش علمی - کاربردی کل کشور


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۹۵ مورد.
نام استاننام مرکزکدمرکز
اذربایجان شرقیمجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان8074
اذربایجان شرقیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌شرقی8141
اذربایجان شرقیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌شرقی - تبریز 18144
اذربایجان شرقیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌شرقی - تبریز 28970
اذربایجان شرقیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌شرقی - سراب8969
اذربایجان شرقیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان‌شرقی - میانه8146
اذربایجان شرقیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان‌شرقی8225
اذربایجان شرقیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل بهزیستی استان آذربایجان‌شرقی8249
اذربایجان شرقیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان‌شرقی8273
اذربایجان شرقیمرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذربایجان‌شرقی8871