مهمترین ویژگی های انتخاب دانشگاه جامع علمی_کاربردی توسط شما برای تحصیل چه بوده است؟

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • کد ملی*کد ملی
  2
 • شماره تماس*موبایل
  3
 • نام مرکز آموزش*نام دانشگاه
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • پاسخ شما*توضیح بیشتر
  6
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   7