Aryanic

گواهینامه موقت

 
 

حسب بخشنامه شماره  13653/91/ت ه مورخ 13/06/1391 واحد استانی تهران ، امکان هیچگونه پاسخگویی به دانشجویان و دانش‌آموختگان در خصوص گواهی موقت ایشان در واحد استانی تهران وجود ندارد. صرفا مراکز در این خصوص پاسخگو و مسئول خواهند بود.

توجه : مدت زمان بررسی و تائید گواهینامه‌های موقت در واحد استانی تهران با توجه به حجم متناوب کار ارسالی از مراکز تحت نظارت حداقل 7 و حداکثر 14 روز کاری می‌باشد.

 

سوالات متداول


1.      زمان مقرر و قانونی برای صدور گواهینامه موقت چه مدت است ؟

پاسخ : حداکثر 30 روز پس از ثبت آخرین نمره در سامانه سجاد مراکز اقدام متقضی در خصوص و ارسال گواهینامه موقت جهت صدور به واحد استانی انجام خواهند داد .

 

2.      نحوه اعلام و پیگیری گواهینامه موقت به چه ترتیب می باشد ؟

پاسخ : با توجه به بخشنامه های موجود مسئولیت هر گونه پیگیری اعلام مغایرت رفع مغایرت صدور گواهینامه موقت با مرکز محل تحصیل دانشجو می باشد

 

3.      جهت دریافت ریز نمرات یا کارنامه کل به چه بخشی باید مراجعه نمود ؟

در صورتی که مرکز محل تحصیل فعال است کارنامه کل از مرکز اخذ می شود .

در صورتی که مرکز غیر فعال و یا منحل شده می باشد از مرکز معین معرفی شده کارنامه کل یا ریز نمرات اخذ می شود .

در صورتی که مرکز راکد شده است درخواست کارنامه کل یا ریز نمرات به صورت کتبی به بخش دانش آموختگان واحد استانی تحویل شود .

 

4.      در صورت مشاهده تاخیر در تهیه و ارسال گواهینامه موقت توسط مرکز از چه طریق باید رسیدگی شود ؟

پاسخ : به صورت کتبی به ریاست مرکز گزارش داده و حداکثر 15 روز کاری بعد نتیجه پیگیری شود . 

5.      مغایرت مشخصات سجلی (شماره شناسنامه ، کد ملی ، نام پدر ) که روی گواهینامه موقت اشتباه است چگونه باید اصلاح شود ؟

پاسخ : اصل گواهینامه موقت به همراه تصویر (کپی) مستندات مانند شناسنامه یا کارت ملی به مسئول دانش آموختگان مرکز محل تحصیل و پس از پشت نویسی (ظهر نویسی) از نماینده مرکز تحویل گرفته شود .

 

6.      در صورتی که مشخصات شناسنامه ای یا سال تولد و... گواهینامه موقت صادر شده در سامانه سجاد اشتباه درج شده باشد برای رفع مغایرت چه باید کرد ؟

پاسخ : رئیس مرکز نامه کتبی به واحد استان تهران به همراه مستندات و از طریق چارگون (اتوماسیون اداری ) نیز با واحد استانی تهران طرح مساله شده و پس از اصلاح موارد در سامانه سجاد از طریق مرکز مطلع شود .

·         هر گونه پیگیری و مراجعه حضوری دانش آموختگان به واحد استانی ، مخالف مقررات بوده و مراکز باید در این خصوص پاسخگو باشد .

 

7.      در صورت مفقودی گواهی موقت برای صدور المثنی چه باید کرد ؟

پاسخ : تحت هیچ شرایطی گواهینامه موقت المثنی ندارد تنها با تکمیل فرم استشهادیه اقدام نمایند و تا زمان صدور اصل دانشنامه منتظر بماند .