Aryanic
 

فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس علمی کاربردی برای تدریس دروس تخصصی رشته های علمی-کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه‌مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته‌های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

از این رو علاقه­ مندان واجد شرایط می­توانند جهت اطلاع از عناوین رشته­ های تحصیلی مورد نیاز و سایر شرایط شرکت در این فراخوان از تاریخ 95/11/06 تا تاریخ 95/11/16 به پرتال اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در این فراخوان هیچگونه تعهد استخدامی و یا جذب را برای این دانشگاه نخواهد داشت.

فرم ها و دستورالعمل ها
 

دستورالعمل پرداخت حق التدريس اعضاي هيات علمي و آيين نامه به كارگيري مدرسان علمي كاربردي – ابلاغ در تیرماه 1395

 

 

 

 

 

تکمیل مشخصات مدرسان :

پیرو بخشنامه معاونت محترم آموزشی دانشگاه، کلیه مدرسان دانشگاه جامع علمی­کاربردی با مراجعه به صفحه دسترسی کاربری خود می­بایست نسبت به تکمیل مشخصات و تغییر رمز دوم خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است آن دسته از مدرسان که مدرک تحصیلی ایشان در سامانه سجاد بارگذاری نشده و یا دیگر اطلاعات ایشان ناقص ثبت شده است نیز می­بایست با مراجعه به قسمت تکمیل مشخصات در صفحه دسترسی کاربری خود اقدام به ویرایش و تکمیل مشخصات خود نمایند. شایان ذکر است مدرسانی که اطلاعات ثبت شده ایشان کامل و مورد تایید مدرس است، نیازي به تکمیل مشخصات مجدد ندارند. می­بایست پس از تکمیل مشخصات توسط مدرس، یکی از مراکز آموزش که فرد در آن واحد تدریس می نماید، مطابق دستورالعمل های ارسالی، نامه‌ای را جهت تایید تکمیل مشخصات مدرس به واحد استانی ارسال نماید.

ردیف

عنوان فرم یا فایل راهنما

1

فایل های پیوست (دانلود)

 

توقف ثبت درخواست جدید تدریس

به منظور بررسی وضعیت موجود مدرسان علمی کاربردي، نیازسنجی تخصص­هاي مورد نیاز، ارزیابی کلیه مدرسان فعال و پالایش و به روزرسانی اطلاعات مدرسان در سامانه سجاد، حسب دستور ریاست محترم دانشگاه، سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان تدریس از این تاریخ تا اطلاع ثانوي مسدود می­باشد. در صورت ثبت مجدد تقاضاهای تدریس از همین طریق اطلاع­رسانی صورت خواهد گرفت.

ردیف

عنوان فرم یا فایل راهنما

1

فایل های پیوست (دانلود)

 

ابلاغ جدول حقوق مرتبه و پایه اعضاي هیأت علمی و مدرسان علمی کاربردي سال 1394

بدین­وسیله ضمن ابلاغ جدول حقوق مرتبه و پایه اعضاي هیأت علمی و مدرسان علمی کاربردي در سال 1394، مصوبات بیست و نهمین نشست عادي هیأت امناء دانشگاه مورخ 04/03/94 در این ارتباط را به اطلاع می­رساند:

ردیف

عنوان فرم یا فایل راهنما

1

فایل های پیوست (دانلود)مجوز تدریس دروس عمومی زبان انگلیسی، تربیت بدنی و زبان فارسی

براساس تصمیمات متخذه در هیات ممیزه دانشگاه به دلیل وجود مدرسان کافی داراي مدارك کارشناسی ارشد و بالاتر در زمینه دروس عمومی زبان انگلیسی، تربیت بدنی و زبان فارسی، در حال حاضر صرفاً مدرسان داراي مدارك تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر مرتبط با دروس درخواستی مجاز به تدریس این دروس می­باشند.

ردیف

عنوان فرم یا فایل راهنما

1

فایل های پیوست (دانلود)

 

رشته­ هاي مجاز به تدریس دروس معارف اسلامی و درس دانش خانواده

احتراماً، پیرو نامه­های شماره 16184/94/ت ه مورخ 25/06/1394 واحد استانی و 424/94/ن مورخ 17/06/1394 دفتر محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در خصوص ارائه لیست اساتید دارای مجوز تدریس دروس معارف اسلامی به استحضار می­رساند مراکز آموزش علمی کاربردی می­بایست برای ارائه هر یک از دروس معارف اسلامی با توجه به رشته و گرایش تحصیلی مدرس و مد نظر قرار دادن جدول پیوست شماره 1 از اساتیدی که لیست آن برای ایشان ارسال شده است، استفاده نمایند.

شایان ذکر است برای تدریس درس دانش خانواده مطابق نامه شماره 360/92/ن مورخ 14/07/92 دفتر محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اساتیدی که دارای مجوز تدریس در دروس گرایش اخلاق اسلامی (مطابق پیوست شماره 1) می­باشند می­توانند این درس را تدریس نمایند.

ردیف

عنوان فرم یا فایل راهنما

1

فایل های پیوست (دانلود)

 

معرفی متقاضیان تدریس دارای شرایط  خبرگی/تجربی

به منظور امکان بررسی مدارك متقاضیان تدریس با شرایط خبرگی/ تجربی مقتضی است مدارك مذکور در قالب کلیر بوك به ترتیب موارد ذکر شده در بخشنامه به صورت تفکیک( برچسب گذاری شده )  تنظیم و ارسال گردد.

لازم به ذکر است فرم نظر مشورتی حراست در خصوص متقاضیان تدریس می­بایست با امضای مسئول حراست مرکز آموزش به صورت محرمانه و در داخل پاکت مهر و موم شده به واحد حراست استان تحویل گردد.

 

ردیف

عنوان فرم یا فایل راهنما

1

فایل های پیوست (دانلود)

 

 

سایر فرم ها و بخشنامه ها


 

 

تذکر

 به اطلاع تمامی مدرسان و نیز مراکز آموزش علمی کاربردی می­رساند پیرو نامه های شماره 1433/94/ت ه و 33906/94/ت ه مورخ 29/01/1394 و 08/12/1394 تمامی مراکز آموزش ملزم به ارائه تاییدیه تحصیلی مدرسان خود می باشند. با توجه به این که اخذ تاییدیه تحصیلی جهت تایید و اثبات اصالت مدارک ارئه شده توسط مدرس است مراکز آموزش خود راسا می بایست با دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی صادر کننده مدرک تحصیلی مدرسان مکاتبه نمایند و از دریافت تاییدیه از شخص مدرس خودداری نمایند

با این حال مدرس نیز با پیگیری که صورت می­دهد از وصول تاییدیه تحصیلی توسط مرکز آموزش از دانشگاه صادر کننده مدرک اطمینان حاصل نماید.برای مدرسینی که تاییدیه تحصیلی ارائه نگردد، امکان تعریف کلاس در ترم آتی برای ایشان وجود نخواهد داشت