Aryanic

فناوری اطلاعات

 

آموزش تصویری تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری چارگون

همكاران گرامي، جهت استفاده از سیستم اتو ماسیون اداری از مرورگرInternet Explorer استفاده نمایید.جهت دسترسي به سيستم از داخل و خارج سازمان از URL زیر استفاده نمایید.

http://office.uast.ac.ir

جهت استفاده از تمامي امكانات سيستم، لطفاً آدرس فوق را در قسمتTrusted sites در گزينهSecurity در قسمت Internet options از منویTools اضافه كرده و در همان صفحهsecurity در قسمتcustom level كليه گزينه هايي كه داراي عبارتActiveX استEnable گردد .

سپس از تبprivacy زیر منویPop-up blocker راoff نمایید.

برای دریافت آموزش تصویری تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری چارگون بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

دانلود فایل راهنما