اطلاعیه ها - مدرسان

اطلاعیه شماره 15:

براساس مصوبات هیأت اجرایی جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی واحد استان تهران، افراد مندرج در جدول ذیل تاییدیه کارگروه‌های بررسی توانایی علمی را کسب نموده و در دستور کار صدور مجوز تدریس قرار گرفته‌اند. نتایج نهایی بررسی صلاحیت ایشان برای صدور مجوز تدریس، پایان اردیبهشت‌ماه سال 1397 اعلام خواهد شد.
 
صلاحیت علمی سایر متقاضیان تدریس که اسامی ایشان در جدول ذیل (یا جدول موجود در اطلاعیه شماره 14) موجود نیست، پس از بررسی مجدد مورد تأیید قرار نگرفته است.
 
 
 
 

 

اطلاعیه شماره 14:

به اطلاع متقاضیان اخذ مجوز تدریس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان تهران می‌رساند، افراد مندرج در جدول ذیل افرادی هستند که حداقل نمره لازم در کارگروه‌های بررسی توانایی علمی را کسب نموده‌اند و لازم است در کارگاه آشنایی با نظام جامع علمی‌کاربردی شرکت نمایند. شایان ذکر است این مرحله به‌منزله‌ی تأیید قطعی و صدور کدمدرسی نمی‌باشد و پس از تأیید صلاحیت عمومی، تأیید مدارک تحصیلی، شرکت در کارگاه و تأیید نهایی هیأت اجرایی جذب دانشگاه کد مدرسی صادر خواهد شد.

زمان و مکان برگزاری کارگاه 6ساعته آشنایی با نظام جامع علمی‌کاربردی: در چهار بخش صبح و عصر - روزهای 12 و 13 دی‌ماه96 - هتل ورزش به آدرس تهران- خیابان فاطمی- خیابان حجاب- پلاک 16

 

اعلام ساعات مراجعه متقاضیان تدریس برای شرکت در کارگاه

 

تذکر1: همراه‌داشتن کارت ملی و کپی آخرین مدرک تحصیلی برای شرکت‌کنندگان در کارگاه الزامی است.

تذکر2: داشتن کلیه‌ی شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در مراحل مختلف این فراخوان الزامی است. از آن جمله داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی موردپذیرش و ارائه دانشنامه یا گواهی موقت مورد تأکید است و قبولی افرادی‌که فاقد این مدارک بوده‌اند کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد. (مدارک معادل ارشد و داخلی مورد پذیرش نمی‌باشد.)

 

تذکر مهم به سایر افرادی‌که صلاحیت علمی ایشان مورد تأیید کارگروه‌های بررسی توانایی علمی قرار نگرفته است: ایشان می‌توانند در بازه زمانی 11دی‌ ماه1396  لغایت 25 دی‌ ماه 1396 به نشانی تهران- بلوار کشاورز- خیابان شهید کبکانیان- بن‌بست شهید فرگاه- پلاک 10-طبقه دوم - دبیرخانه جذب ( امور مدرسان ) دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی واحد استان تهران مراجعه نمایند و نامه‌ی درخواست بررسی مجدد توانایی علمی خود را خطاب به جناب آقای دکتر اکرمی رییس دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی واحد شرق استان تهران به دبیرخانه جذب ( امور مدرسان ) دانشگاه برای ثبت تحویل نمایند.