آمار و فناوری اطلاعات

آموزش تصویری تنظیمات سیستم اتوماسیون اداری چارگون

همکاران گرامی، جهت استفاده از سیستم اتو ماسیون اداری از مرورگرInternet Explorer استفاده نمایید.جهت دسترسی به سیستم از داخل و خارج سازمان از URL زیر استفاده نمایید.

 

http://office.uast.ac.ir

 

جهت استفاده از تمامی امکانات سیستم، لطفاً آدرس فوق را در قسمت  Trusted sites در گزینهSecurity در قسمت Internet options از منویTools اضافه کرده و در همان صفحه security در قسمتcustom level کلیه گزینه هایی که دارای عبارت  ActiveX است Enable  گردد . سپس از تب  privacy  زیر منوی Pop-up blocker  راoff نمایید.